Bohdanečský průtah

REKONSTRUKCE SILNICE II/211, LÁZNĚ BOHDANEČ

Objednatel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

suspk-logo

Objednatel

Město
Lázně Bohdaneč

Město Lázně Bohdaneč

lazne-bohdanec-logo

Zhotovitel

Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

chladek-a-tintera-logo-bila

O stavbě

Stavba se nachází v zastavěné části města Lázně Bohdaneč. Předmětem stavby je kompletní výměna asfaltových a podkladních vrstev, vysazení nových chodníkových ploch u vybraných přechodů pro chodce, předláždění chodníků a nasvícení přechodů pro chodce.

Cíl stavby

Rekonstrukce silnice si klade za cíl zvýšení kvality a bezpečnosti v oblasti dopravy ve městě Lázně Bohdaneč a v souvislosti s rekonstrukcí dojde k omezení tranzitní dopravy se zákazem vjezdu aut nad 12 tun.

Bohdanečský průtah

Podívejte se na video

Milníky

1. etapa & 2. etapa

+ Délka trvání etap
12 týdnů
1.7. – 26.9. 2021

+ Délka úseku
1 202 m

Proběhly tyto práce

Odfrézování původních asfaltových vrstev, vybourání a odtěžení podkladů, provedení sanace rýh kanalizace  a vodovodu, vybourání staré betonové přídlažby a osazení nové,vyrovnání žulových obrubníků, osazení nových uličních vpustí, provedení nových konstrukčních vrstev, osazení nových samonivelačních kanalizačních poklopů a vodovodních šoupátkových poklopů.

Na závěr byly položeny nové asfaltové vrstvy a provedeno vodorovné a svislé dopravní značení.

3. etapa

+ Délka trvání etap
15 týdnů — zahájení a dokončení je v závislosti na výstavbě mostu přes Rajskou strouhu ev.č.36-005

+ Délka úseku
332 m

Budou provedeny tyto práce

Odfrézování původních asfaltových vrstev, vybourání a odtěžení podkladů, provedení sanace rýh kanalizace  a vodovodu, rekonstrukce částí vodovodního řádu (provede VaK Pardubice), vybourání staré betonové přídlažby a osazení nové, vyrovnání žulových obrubníků, osazení nových uličních vpustí, provedení nových konstrukčních vrstev, osazení nových samonivelačních kanalizačních poklopů a vodovodních šoupátkových poklopů. Bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky L.Bohdaneč – Náměstí a provedení bezbariérových úprav a nového přechodu pro chodce u vyústění ul.Pernštýnské.

Na závěr této etapy budou položeny nové asfaltové vrstvy a provedeno vodorovné a svislé dopravní značení.

14.3.2022
zahájení prací

14.—16.3.
frézování vozovky (v úseku od kruhové křižovatky po most přes Rajskou strouhu

16.—31.3.
opravy (přeložky) na vodovodu (provádí VaK Pardubice)

19.4.—30.6.
rekonstrukce komunikace 3.etapy v úseku délky 332 m po most přes rajskou strouhu

4. etapa

+ Délka trvání etap
5 týdnů — zahájení a dokončení je v závislosti na výstavbě mostu přes Rajskou strouhu ev.č.36-005

+ Délka úseku
234 m

Budou provedeny tyto práce

Odfrézování původních asfaltových vrstev, vybourání a odtěžení podkladů, provedení sanace rýh kanalizace  a vodovodu, vybourání staré betonové přídlažby a osazení nové, vyrovnání žulových obrubníků, osazení nových uličních vpustí, provedení nových konstrukčních vrstev, osazení nových samonivelačních kanalizačních poklopů a vodovodních šoupátkových poklopů.

Bude provedena rekonstrukce autobusové zastávky MHD L.Bohdaneč – aut.nádraží.

Na závěr této etapy budou položeny nové asfaltové vrstvy a provedeno vodorovné a svislé dopravní značení.

 

16.5. – 1.7.2022
rekonstrukce komunikace 4.etapy

– DZ bude zrcadlově přemístěno dle postupu prací na druhou polovinu komunikace.

– Doprava bude řízena pracovníky stavby, v době od 7 do 18 hodin.

nahled-etap

Máte dotaz? Napište nám na info@cht-pce.cz

Novinky

Částečné otevření 2. etapy

2. etapa byla dána do užívání pro MHD ve směru od okružní křižovatky po točnu MHD ul.Husova a pro občany zde bydlící.

Ukončena 1. a 2. etapy

Ke dni 26.9.2021 byly ukončeny práce v úseku stavby v 1. a 2.etapě a tento úsek byl uveden do provozu. V rámci tohoto bylo provedeno osazení nového dopravního značení zamezující průjezdu tranzitní kamionové dopravy nad 12 tun v úseku D11 okružní křižovatka v Lázních Bohdaneč.